Yayım İlkeleri

(1) İnanç, düşünce ve fikir dünyamıza katkılar sunmayı hedefleyen Âşıkâne Dergisi, Tasavvuf alanında nitelikli çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır.

(2) Âşıkâne, ağırlıklı olarak Tasavvuf yolunun meşayıhları, kültürü ve edebiyatı, tarihi, sosyolojisi ve psikolojisi, sosyal yaşamı, felsefesi, yaşatıldığı coğrafyası, tekke yapılarının mimarisi alanlarındaki yazıları yayımlayan; ayrıca dini kıssalar , Anadolu evliyaları alanlarındaki çalışmalara da yer veren hakemli bir dergidir.

(3) Âşıkâne, Tasavvuf biliminin farklı alanlarındaki çalışmaları ile birlikte; risaleler, çocuk ekleri, sanat, musiki ve kitap değerlendirmelerine yer veren bir dergidir.

(4) Âşıkâne Dergisi’ne yayım ve yazım ilkelerine uygun olarak yazı gönderilebilir. Yazılar Yayın Kurulu’nun incelemesinden sonra uygun bulunursa yayımlanır.

(5) Yayın Kurulu gönderilen yazı üzerinde her türlü değişiklik ve düzeltme hakkına sahiptir.

(6) Yayımlama kararı verilen yazıları yazanlar, Âşıkâne Dergisi’ni takip ederek veya yetkililerle iletişime geçerek öğrenebilirler.

(7) Dergide yayımlanması için gönderilen yazıların Word’de Arial ve 10 punto olarak yazılması beklenir.

(8) Çeviri, sadeleştirme, transkripsiyon ve alıntılar yazının altında belirtilmelidir.

(9) Dergide yayımlanan eserlerin telif hakkı dergiye aittir. Yazar yayımlanmasına onay verilen eserlerinin her türlü telif hakkını Âşıkâne’ye devretmiş olduğunu kabul eder.

(10) Yayım hakları saklıdır. Âşıkâne’nin yazılı izni alınmaksızın, dergide yayımlanan çalışmaların bütünü veya bir kısmı, elektronik ya da mekanik kayıtlama veya benzeri bir araçla herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz, fotokopi veya teksir edilemez, özetlenemez ve yayımlanamaz. Ancak, kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılmasına izin verilir.

İnternet Sitemizde Kişisel Verilerinizi Ne kadar Süre Tutarız?

Bir yorum bırakırsanız, yorum ve meta verileri süresiz olarak saklanır. Böylece, takip eden yorumlarınızı denetim kuyruğunda tutmak yerine otomatik olarak tanıyabilir ve onaylayabiliriz.

Web sitemize kayıt yaptıran kullanıcılar için (varsa) kullanıcı profilinde sağladıkları kişisel bilgileri de saklarız. Tüm kullanıcılar kişisel bilgilerini istedikleri zaman görebilir, düzenleyebilir veya silebilir (kullanıcı adı değiştirme hariç). Web sitesi yöneticileri de bu bilgileri görebilir ve düzenleyebilir.