Salavât-ı Şerifeler
Salavât-ı Şerifeler

Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Hazretlerinin

Evrâd-ı Hizb-u Usbûiyye Adlı Eserinden Salavât-ı Şerifeler:

Muzaffer olan (s.a.v.)’e rahmet et!

Mekkeli (s.a.v.)’e rahmet et!

Medineli (s.a.v.)’e rahmet et!

Ebtahlı (s.a.v.)’e rahmet et!

Kureyşli (s.a.v.)’e rahmet et!

Arab olan (s.a.v.)’e rahmet et!

Hâşimî olan (s.a.v.)’e rahmet et!

Aziz ve düşkün olan (s.a.v.)’e rahmet et!

Şefkatli ve merhametli (s.a.v.)’e rahmet et!

Cömert (s.a.v.)’e rahmet et!

Zengin (s.a.v.)’e rahmet et!

Fâtih (s.a.v.)’e rahmet et!

Başkasına ihtiyaç bırakmayan (s.a.v.)’e rahmet et!

Bilgili olan (s.a.v.)’e rahmet et!

Şuâyb, Zekeriyyâ, Elyasa (a.s.)’a rahmet ettiğin gibi.

Hidâyet eden (Allah’ın lütûf ve izniyle) (s.a.v.)’e rahmet et!

Helâl kılan (s.a.v.)’e rahmet et!

Haram kılan (Allah’ın bildirmesiyle) (s.a.v.)’e rahmet et!

Emreden (s.a.v.)’e rahmet et!

Nehy eden (s.a.v.)’e rahmet et!

Hüküm sahibi (s.a.v.)’e rahmet et!

Yakın olan (s.a.v.)’e rahmet et!

Sabreden (s.a.v.)’e rahmet et!

Rabbine çok çok hamd ve şükreden (s.a.v.)’e rahmet et!

Çok sabreden (s.a.v.)’e rahmet et!

Ümmetini koruyup, gözetleyici (s.a.v.)’e rahmet et!

Örtünen (s.a.v.)’e rahmet et!

Örtüsüne bürünen (s.a.v.)’e rahmet et!

Allah’ın seçip ayırdığı (s.a.v.)’e rahmet et!

Kadri yüceltilmiş (s.a.v.)’e rahmet et!

Gereken şeyleri hatıra getirici (s.a.v.)’e rahmet et!

Kendisine uyulan (s.a.v.)’e rahmet et!

Bütün nebî, resuller ve mukarreb meleklere, sâlih kullarına, taat ehlinin tümüne rahmet ettiğin gibi,

Bize onlarla beraber rahmetinle merhamet et! Ey Merhametlilerin en merhametlisi!

Salahaddin Uşşâkî ve Abdurrahman Sâmi Niyâzi Hazretlerinin Yazmış Olduğu

Tuhfet’ul Uşşâkîye’den Teravih Namazı Aralarında ve Sonunda Okunan Salavât-ı Şerîfe:

Teravih aralarında; her dört rekâtın sonunda ve teravih bitince de üç kere okunacak olan dua: “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Bi adedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîra. (üç defa okunur ve üçüncüsünde:) ve salli ve sellim ve bârik aleyhi ve aleyhim kesîran kesîra” denir. Allah’ım! Seyyidimiz Muhammed Aleyhisselâma, O’nun yakınlarına bütün dert ve derman sayısınca çok salât, selâm ve bereket ihsân eyle!

Bekir Sıdkı Visâlî (k.s.a.)’in Hazırladığı

Sıddık Naci Eren Efendimizin de Kitaplarında Yer Verdiği Sultân-ı Salavât:

Esirgeyen Bağışlayan Allah adına.

Resûlullah’ın kalbine ve bütün Ehli Beyti’nin kalplerine, isimlerinin sayısınca onlara rahmet ve bereket eyle, salât ve selâm eyle.

O’nun aklına ve Ehli Beyti’nin aklına ilminin tecelliyâtı sayısınca rahmet ve bereket eyle.

Resûlullah’ın fikrine ve Ehli Beyti’nin fikrine iradenin tecelliyâtının sayısınca salât ve selâm eyle Allah’ım!

Yine O’nun vehmine, anlayışına ve Ehli Beyti’nin evhâmının üzerine tecelliyâtının sayısınca rahmet ve bereket eyle.

Yine O’nun hayalâtının ve Ehli Beyti’nin hayalâtının üzerine ilahi şuûnâtının sayısınca rahmet ve bereket eyle.

Peygamberin himmetine ve O’nun âl ve Ehli Beyti’nin üzerine kemaliyyâtının sayısınca rahmet ve ihsan eyle.

Yine Resûlullah’ın sûreti üzerine ve Ehli Beyti’nin sûretinin üzerine cemâliyet tecelliyâtının sayısınca O’na ihsan ve rahmet eyle.

Yine Peygamber’in cism-i vücûdu üzerine ve Ehli Beyti’nin üzerine samedâniyyet tecelliyâtının sayısınca üzerlerine salât ve selâm eyle.

Yine O’nun kabrine ve bütün Ehli Beyt’in kabirleri üzerine evveliyyet ve âhiriyyet sayısınca salât ve selâm eyle, rahmet ve bereket eyle.

Allah’ım fakîr kulunun salât ve selâmını, dostumuz ve Efendimiz Muhammed’in üzerine ve Ehli Beyti’nin ruhları üzerine selâmlar ve ta’zimler olsun.

 

İslâm’a hizmet amacıyla hazırlanan Aşıkane Dergisi, iman ve tasavvuf bilgilerini aşkla kaleme alan, Uşşaki Vakfı tarafından yayımlanan bir Uşşaki Vakfı Kültür eseridir. Aşıkane Dergisi’nde yayımlanan yazıların telif hakkı yine Aşıkane Dergisi’ne aittir. Derginin imtiyaz sahibi, Uşşaki Vakfı’dır. Bakınız: www.ussaki.com,www.ussaki.org.tr