Salât ve Selâm Sana Mevlâ’nın En Güzel Kulu!
Salât ve Selâm Sana Mevlâ’nın En Güzel Kulu!

Efendimiz Aleyhisselâm’a acz-ü hicâbımla…

Çün ‘Levlâke levlâke lemâ halektü’l-eflâke’

Ziynet-bahş ü sürûr oldu tâ kudûmun bu hâke.

Risâletin ‘mütemmim‘dir ‘mekârim-i ahlâk’e,

Salât ve selâm sana Mevlâ’nın en güzel kulu.

               Ta’lim ve tedris eyledin, tebliğinle İslâm’ı

               Sünnetinle hayır olur ümmetinin encâmı

               ‘Takvâ’ ile ‘tevâzu’dur, Ahmedî serencâmı,

               Salât ve selâm sana ey Allah’ın Rasûlü.

Muhsin ve mükrimsin ki âlemlerde zirvesin,

Ezân ve kâmetle mûcib-i tevhîd sesin.

Aşkın kalblerimizde, adınla dillerdesin,

Salât ve selâm sana ey Kur’ân’ın bülbülü.

               Varlığın bir nûr idi, rihletin karanlık değil

               Rasûl-i âhir-zamânsın, dâvan bir anlık değil!

               ‘Koku’na hissiz kalmak, makbul insanlık değil,

               Salât ve selâm sana, iki cihânın gülü.

Harîs, Raûf, Rahîm’sin (1), kıl bizlere şefâ’at,

Yolumuz dârü’l-bekâ, menzilimiz bir sâ’at!

Âcizleri arzeder, muhlisâne bir na’at,

Salât ve selâm sana ey Allah’ın Rasûlü.

(3 Cemâziyelevvel 1430/ 28 Nisan 2009 Salı)

Dr. Mustafa KÜÇÜK

(1) Tevbe Sûresi, 128. Âyet-i Kerîme

İslâm’a hizmet amacıyla hazırlanan Aşıkane Dergisi, iman ve tasavvuf bilgilerini aşkla kaleme alan, Uşşaki Vakfı tarafından yayımlanan bir Uşşaki Vakfı Kültür eseridir. Aşıkane Dergisi’nde yayımlanan yazıların telif hakkı yine Aşıkane Dergisi’ne aittir. Derginin imtiyaz sahibi, Uşşaki Vakfı’dır. Bakınız: www.ussaki.com,www.ussaki.org.tr