Sıddîkâne Çıkılan Hak Yolda Nice Hikmetli Yıllara...
37. Sayı – İcâzet

37. Sayı – İcâzet

37. Sayımızda, “Mürşidimin Fakire İcâzet Vermesi” konulu yazısını Sıddîk Nâci Eren Efendi bizlerle paylaştı. Muhammed Hikmet Dağlıhâfız Beyefendi, “İcâzet” başlıklı yazısı ile bu sayımıza katıldı. İstanbul Baş Vâizi Mustafa Akgül Hocaefendi, “Hepiniz Âdem’densiniz, Âdem de Topraktandır” yazısı ile bizlere güzel bir konuyu anlattı. Dr. Talha Uğurluel, ilginç bir kıssayı “Bir Hanım Sultanın Hazin Sonu” yazısında, bizlere geçmişimizden bir olayı nakletti. Prof. Dr. Mustafa Karataş Hocamız, “Nefsin Hile ve Tuzakları” yazısı ile bizleri uyarıyor. Dr. Mustafa Küçük Hocamız, “Osmanlı Sanatları” isimli yazısını bizlerle paylaştı. “Rüya” yazısını Mahmud Ensârî Hocamız hazırladı. “Câmi Eksenli Bir Hayat” konulu yazıyı, Beyoğlu Müftümüz Aydın Yığman Hocamız kaleme aldı.  Allah (c.c.) Dostları köşesinde “İmâm-ı Ahmed Bin Hanbel (k.s.a)” anlatıldı.

KAPAT