Oku Dâim Kur’ân’ı
Oku Dâim Kur’ân’ı

Mü’minlerin kitabı, oku dâim Kur’ân’ı

Âlemlerin necâtı, oku dâim Kur’ân’ı

Getirmiştir Cebrâil, oku dâim Kur’ân’ı

Muhammed’ül Emin’e, oku dâim Kur’ân’ı

O’dur tende canımız; O’nu sev, O’nu tanı

Kur’ân’dır îmânımız, oku dâim Kur’ân’ı

Zevk ile okuyalım; mânâsına dalalım

Aşkından ağlayalım, oku dâim Kur’ân’ı

Kur’ân’ın hâdimiyiz, Resûl’ün izindeyiz

O’dur bizim canımız, oku dâim Kur’ân’ı

Erdirir hidâyete, götürür tâ cennete

Sevdirir meleklere, oku dâim Kur’ân’ı

Kur’ân ile âmil ol, mânâsına hâmil ol

Kâmil ol hikmet ile; oku dâim Kur’ân’ı

Hûri melek can atar, Kur’ân’ı okuyana

Kabirde rahat yatar, oku dâim Kur’ân’ı

Gel et râzı Mevla’yı, alasın berâtını

Müminlerin necâtı, oku dâim Kur’ân’ı

Şol kıyâmet gününde, eder şefaatı Resûl

Gireceksin cennete, oku dâim Kur’ân’ı

Şol Cennet-i Âlâ’da, Hakk gösterir Didâr’ı

Kalacaksın dâima, oku Sıddîk Kur’ân’ı

Sıddîk Naci Eren

Tarîkî Uşşâkî’de Usûl Edeb” Kitabı, sf. 274

İslâm’a hizmet amacıyla hazırlanan Aşıkane Dergisi, iman ve tasavvuf bilgilerini aşkla kaleme alan, Uşşaki Vakfı tarafından yayımlanan bir Uşşaki Vakfı Kültür eseridir. Aşıkane Dergisi’nde yayımlanan yazıların telif hakkı yine Aşıkane Dergisi’ne aittir. Derginin imtiyaz sahibi, Uşşaki Vakfı’dır. Bakınız: www.ussaki.com,www.ussaki.org.tr