Vefâtının 1. Yılında Sıddîk Nâcî Efendi

Mürşid-i Kâmil Sıddık Nâci Eren Uşşâkî (k.s.) Hazretleri, Uşşâkî Tarikatının yetiştirdiği asrın müceddididir. Âlim ve kâmil, ilmin kaynağı, asrın allâmesi, zamanın kutbu, gavs-ı â’zam, şeri’at, tarîkat, hakîkat ve mâ’rifet ilimleri…

Okumaya devam edin Vefâtının 1. Yılında Sıddîk Nâcî Efendi
Sıddîk Nâci Eren Efendi Hazretleri İle Bir Söyleşi: Tasavvuf

Muhterem Efendim, tasavvufu hayatımıza nasıl uygulayıp yaşayabiliriz? İlim dörttür. Şeriat, tarîkat, hakîkat, mârifetullah. Şeriatsız tasavvuf olmaz. Şeriat İslâm’ın şartı, bütün İslâm mensubu Müslüman olanların yoludur. Onlar şeriatla amel ederler. Tarîkat,…

Okumaya devam edin Sıddîk Nâci Eren Efendi Hazretleri İle Bir Söyleşi: Tasavvuf