Kâinatın Yaratılışındaki Hikmet

Cenâb-ı Hakk hiçbir şeye muhtaç olmadığı hâlde kâinatı niçin yaratmıştır? Allah (c.c.) Peygamberimize: “Seni yaratmasaydım kâinatı yaratmazdım” buyurarak kâinatı kimin ve ne için yarattığını bildirmektedir. Yüce Allah (c.c.), zâtının tanınmasını…

Okumaya devam edin Kâinatın Yaratılışındaki Hikmet
Kur’ân’da Peygamber Efendimiz (s.a.v)

Yüce Allah (c.c.) Kur'ân-ı Kerîm’de Habîbi ve Resûlü Muhammed Mustafa (s.a.v)'i biz kullarına şöyle anlatıyor:Kendisine Kur'ân indirilen, Allah'ın (c.c.) kulu olan [Muhammed (s.a.v)].Önceki ehli kitabın kâfirlere karşı zafer elde etmek…

Okumaya devam edin Kur’ân’da Peygamber Efendimiz (s.a.v)