Kur’ân’da Peygamber Efendimiz (s.a.v)

Yüce Allah (c.c.) Kur'ân-ı Kerîm’de Habîbi ve Resûlü Muhammed Mustafa (s.a.v)'i biz kullarına şöyle anlatıyor:Kendisine Kur'ân indirilen, Allah'ın (c.c.) kulu olan [Muhammed (s.a.v)].Önceki ehli kitabın kâfirlere karşı zafer elde etmek…

Okumaya devam edin Kur’ân’da Peygamber Efendimiz (s.a.v)
Salât ve Selâm Sana Mevlâ’nın En Güzel Kulu!

Efendimiz Aleyhisselâm’a acz-ü hicâbımla… Çün ‘Levlâke levlâke lemâ halektü’l-eflâke’ Ziynet-bahş ü sürûr oldu tâ kudûmun bu hâke. Risâletin ‘mütemmim‘dir ‘mekârim-i ahlâk’e, Salât ve selâm sana Mevlâ’nın en güzel kulu.               …

Okumaya devam edin Salât ve Selâm Sana Mevlâ’nın En Güzel Kulu!
Na’at-i Şerif-i Mu’aşşeri Li Âkif-i Bî-Çâre

Zümre-i Peygamberâne pişvâdır sevdiğim - Sultân-ı râh-i Hakk-ı râhnümâdır sevdiğim Vâsıl-ı Hak muharrem sırr-ı Hudâ’dır sevdiğim - Âlemîne hâce-i müşkil küşâdur sevdiğim Sırr-ı Sübhâne’llezî’ye âşinâdır sevdiğim - Evvel ne şeydir,…

Okumaya devam edin Na’at-i Şerif-i Mu’aşşeri Li Âkif-i Bî-Çâre
Hanım Sahâbilerden Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Sorular?

Huleyda (r.a.) bir gün Resûlullah’ın yanına giderek: Yâ Resûlullah, ölüler tanışırlar mı diye sordu? Efendimiz  (s.a.v.) : Elin bol olsun, iyi ruh cennette yeşil bir kuştur. Kuşların ağaçların tepelerinde tanıştıkları…

Okumaya devam edin Hanım Sahâbilerden Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Sorular?
Sevgili Peygamberimizin İnsanî Yönü ve Eşsiz Ahlâkı

Peygamberlerin gönderilişinin başlıca amacı gönderildikleri toplumları ve bütün insanlığı Allah’ın rızası doğrultusunda zihnî ve amelî yönden değiştirme ve dönüştürmedir. Peygamber ilâhi vahyin hayata yansıtılmasında insanlar için yine insanlar içinden çıkarılan…

Okumaya devam edin Sevgili Peygamberimizin İnsanî Yönü ve Eşsiz Ahlâkı
Dört Halife Sevgili Peygamberimizle (s.a.v.) Nasıl Tanıştılar?

Âlemlere rahmet Efendimiz ve O’nun pâk ehline, ashabına selâm olsun. Efendimizin dîn-i mübîni insanlığa tebliğ ederken en büyük yardımcısı ashâb-ı kirâm olmuştur. Yüce Allah, peygamberimizi ve ashâbını ne güzel tasvir…

Okumaya devam edin Dört Halife Sevgili Peygamberimizle (s.a.v.) Nasıl Tanıştılar?