Uşşak’da Bir Sultan: Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Hazretleri (k.s.a.)

Büyük tasavvuf önderi, gavsul azam, yaşadığı devre ışık tutmuş, Osmanlı sultanlarının hocası, mürşidi olmuş, yüzbinlerce kişiyi irşat ederek yüzlerce halife yetiştirmiş, hâtemen pir ünvanını almış, milyonlarca kişinin önder kabul ederek…

Okumaya devam edin Uşşak’da Bir Sultan: Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Hazretleri (k.s.a.)
Vefâtının 1. Yılında Sıddîk Nâcî Efendi

Mürşid-i Kâmil Sıddık Nâci Eren Uşşâkî (k.s.) Hazretleri, Uşşâkî Tarikatının yetiştirdiği asrın müceddididir. Âlim ve kâmil, ilmin kaynağı, asrın allâmesi, zamanın kutbu, gavs-ı â’zam, şeri’at, tarîkat, hakîkat ve mâ’rifet ilimleri…

Okumaya devam edin Vefâtının 1. Yılında Sıddîk Nâcî Efendi
Mehmed Rûhî Uşşâkî (ksa) Hazretleri

Son dönemin önemli mutasavvuflarından olan kutbül ârifin, gavsül vâsilin, îtikad zümresinin mürşidi, sırların kaynağı, üstad Mehmet Rûhî (k.s.a.) Hazretleri Manisa’nın Kula kazasında Rûmî (1321) yılında, bu âleme teşrif buyurmuştur. Halîm…

Okumaya devam edin Mehmed Rûhî Uşşâkî (ksa) Hazretleri
Sıddîk Nâci Eren Efendi Hazretleri İle Bir Söyleşi: Tasavvuf

Muhterem Efendim, tasavvufu hayatımıza nasıl uygulayıp yaşayabiliriz? İlim dörttür. Şeriat, tarîkat, hakîkat, mârifetullah. Şeriatsız tasavvuf olmaz. Şeriat İslâm’ın şartı, bütün İslâm mensubu Müslüman olanların yoludur. Onlar şeriatla amel ederler. Tarîkat,…

Okumaya devam edin Sıddîk Nâci Eren Efendi Hazretleri İle Bir Söyleşi: Tasavvuf
Hz. Pîr-i Sâni Seyyid Muhammed Cemaleddîn-i Uşşâkî (k.s.a.) ve Savaklar Tekkesi

“Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim; Bir ben değil âlem sana hayran diye sevdim” diye başlayan o meşhûr ilâhinin güftekârı olan Hz. Pir, Hazreti Peygamber (S.A.V)’e olan aşkını bu dizelerde…

Okumaya devam edin Hz. Pîr-i Sâni Seyyid Muhammed Cemaleddîn-i Uşşâkî (k.s.a.) ve Savaklar Tekkesi