Kur’ân’da Peygamber Efendimiz (s.a.v)

Yüce Allah (c.c.) Kur'ân-ı Kerîm’de Habîbi ve Resûlü Muhammed Mustafa (s.a.v)'i biz kullarına şöyle anlatıyor:Kendisine Kur'ân indirilen, Allah'ın (c.c.) kulu olan [Muhammed (s.a.v)].Önceki ehli kitabın kâfirlere karşı zafer elde etmek…

Okumaya devam edin Kur’ân’da Peygamber Efendimiz (s.a.v)