Sıddîkâne Çıkılan Hak Yolda Nice Hikmetli Yıllara...
Bunları Biliyor muydunuz?
Bunları Biliyor muydunuz?

İslâmiyetin beş esasından biri olan hac ibadetinin, hicretin 9. yılında farz kılındığını.

Farz kılındığı yıl Hz. Ebu Bekir’in hac emîri tayin edilerek haccın esaslarını uygulamalı olarak insanlara gösterdiğini.

Hz. Peygamberimizin ilk haccının aynı zamanda son haccı olduğunu ve bu haccın hicretin 10. yılı gerçekleştiğini.

Hz. Peygamberimizin hac günlerinde Arafat’ta Zilhicce’nin 9. günü iradettiği hutbenin başlangıcında, ashabı ile bir daha görüşememe ihtimalinden bahsedip ebediyete intikalinden önce vedalaştığı için bu hacca “Veda Haccı” denildiğini.

Haccın sebebi ve namazlarda yöneldiğimiz kıblemiz olan Kâbe’nin, yeryüzünde Allah’a ibadet için yapılan ilk bina olduğunu.

Kâbe’nin köşelerinin yaklaşık olarak dört ana yönü gösterdiğini ve köşelerden her birinin ayrı ismi olduğunu; doğu köşesine “Hacer-i Esved” veya “Şarkî”, kuzey köşesine “Irakî”, batı köşesine “Şâmî” ve güney köşesine de “Yemânî” dendiğini.

Kâbe örtüsüne “sitâre” veya “kisve” adı verildiğini. Kâbe’nin tamamını kuşatan bu örtünün siyah ibrişim üzerine altın yaldız sırma yazılarla tezyin edildiğini.

Hz. Peygamberin kabri ile Mescidinin minberi arasında kalan alana Ravza-i Mutahhara denildiğini, “Cennet Bahçesi” anlamına gelen bu tabirin “Evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir” hadis-i şerifine dayandığını.

Ravza-i Mutahhara’da Peygamberimizin kabrinin bulunduğu hücrenin Hücre-i Muattara diye isimlendirildiğini.

Hücre-i Muattara’nın beş kapısı olduğunu ve burada Hz. Peygamberin yanı başında Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bekir (r.a) kabirlerinin olduğunu, ziyaret sırasında iki yazılı kolon arasında kalan bölmenin arkasında Hz. Peygamberin kabrinin bulunduğunu,

Hz. Peygamberin kabrinin olduğu yerde diğerlerinden farklı geniş bir çerçeve içinde yer alan bir yuvarlak boşluğun  Peygamberimizin kıbleye dönük olarak yüzün hizasına geldiğini, bu yüzden Muvacehe-i Şerif (yüz yüze gelme) olarak adlandırıldığını biliyor muydunuz?

Rabia Karakoyun

KAPAT