2. Sayıdan: Bunları Biliyor muydunuz?
2. Sayıdan: Bunları Biliyor muydunuz?

Kur’ân-ı Kerim’in ilk kez 610 yılı Ramazan ayının 27. gecesinde Mekke Şehrinde, Nur Dağı Hira Mağarasında vahyedilmeye başlandığını,

İlk nâzil olan âyet-i kerîmelerin Alak Sûresinde 1-5. âyetler olduğunu,

Nâzil olduğu andan itibaren bez, kâğıt, hurma dalı, yufka taş, deri, kürek kemiği, ağaç kabuğu gibi yazı malzemelerine yazıldığını,

Kur’ân-ı Kerim’in Peygamberimizin vefatından sonra Hz. Ömer’in teşvikiyle Hz. Ebubekir’in halifeliği sırasında, Zeyd bin Sabit’in başkanlığında kurulan bir heyet tarafından Mushaf haline getirildiğini;

Toplanan bu Mushaf’ın Hz. Osman zamanında çoğaltıldığını; çoğaltılan bu Mushafların Medine, Mekke, Kûfe, Basra, Yemen, Bahreyn ve Şam’a gönderildiğini;

Kur’ân-ı Kerim’in yanlış okumaları önlemek ve okumayı kolaylaştırmak için Basra Valisi Ziyad’ın emriyle Ebu’l-Esved ed-Düeli tarafından harekelendiğini; Nasr bin Asım’ın ise Kur’ân’ın noktalanmasını gerçekleştirdiğini;

Ünlü dil bilgini Halil b. Ahmed’in ise günümüzde kullanılan harekeleri ve diğer noktalama işaretlerini geliştirerek bugünkü haline getirdiğini;

Kur’ân-ı Kerim’in ilk dönem Maʻkılî ve Kûfî yazıyla yazıldığını;

Kur’ân’ı Kerim’de onlardan birini okuyan ve işiten her mükellef için secde etmesi gereken 14 adet secde âyeti olduğunu ve bu âyetler geldiğinde tilavet secdesi yapılması gerektiğini;

Kur’ân-ı Kerim’de 29 yerde sûre başında bulunan bir veya birkaç harften oluşan harflere “Mukataa harfi” dendiğini,

Mekke döneminde nâzil olan sûrelere Mekkî, Medine döneminde nâzil olanlara Medenî ismi verildiğini;

Kur’ân-ı Kerim’in her âyetinde “ALLAH” ismi geçen sûrenin “Mücadele Sûresi” olduğunu;

Kur’ân-ı Kerim’de başında besmele olmayan tek sûrenin “Tevbe Sûresi” olduğunu;

Başında olduğu gibi içinde de besmele geçen sûrenin “Neml Sûresi” olduğunu;

Resulullah’ın “Beni yaşlandırdı” buyurduğu sûrenin Hûd Sûresi olduğunu;

Mekke’de Kur’ân’ı Kerim’i ilk kez açıktan okuyan sahabenin Abdullah ibn Mesud (r.a) olduğunu;

 Kur’an’ı ezberleyen kadın sahabenin Resulullah’ın kendisine “eş-Şehide” adını verdiği Ümmü Varaka bint Abdillah İbni’l- Haris el-Ensari olduğunu;

Meryem Yılmaz- Rabia Karakoyun

İslâm’a hizmet amacıyla hazırlanan Aşıkane Dergisi, iman ve tasavvuf bilgilerini aşkla kaleme alan, Uşşaki Vakfı tarafından yayımlanan bir Uşşaki Vakfı Kültür eseridir. Aşıkane Dergisi’nde yayımlanan yazıların telif hakkı yine Aşıkane Dergisi’ne aittir. Derginin imtiyaz sahibi, Uşşaki Vakfı’dır. Bakınız: www.ussaki.com,www.ussaki.org.tr