1. Sayıdan: Bunları Biliyor muydunuz?
1. Sayıdan: Bunları Biliyor muydunuz?

Resulullah’ın Medine’den sefere ya da savaşa çıkmak için ayrılacağı vakit yerine gözleri görmeyen sahabe Ümmü Mektum’u vekil bıraktığını,

Resulullah’ın dayısının olmadığını,

Resulullah’ın Medine’ye İslam’ı öğretmek için gönderdiği sahabenin Mus’ab bin Umeyr olduğunu,

Asr-ı Saadette sahabe olma şerefine eren Yahudilerin sayısının 29 olduğunu,

Mekke’de ilk kez halkın içersinde “Lâ ilâhe İllallah” diyen sahabenin Ebu Zer Gıfâri olduğunu,

Resulullah ve eşi Hz. Hatice’nin, doğan ilk çocuklarına Kasım adını verdiğini, Peygamberimizin künyesinin bu sebeple “Ebu’l- Kasım” olduğunu,

Resulullah’ın büyük annesi ile Hz. Hatice ve Hz. Ali’nin annelerinin adının Fâtıma olduğunu, bu sebeple Resulullah’ın kızı Fâtıma’ya “Ümmü Ebiha” (babasının annesi) diye hitap ettiğini,

Resulullah doğduğunda annesinin dört gün emzirdiğini, Ebu Lehebin cariyesi Süveybe’den de süt emdiğini,

“Arkadaşın bir gecede Kudüs’e oradan da göklere gidip geldiğini söylüyor sen bu işe ne dersin” denildiğinde cevaben: “O söylüyorsa doğrudur” diyerek imanını ortaya koyduğunda kendisine“Sıddîk” lakabı verilen ve İslam’ın ilk halifesi olan, Resulün sadık dostunun Hz. Ebubekir olduğunu,

Resulullah’ın 12 yaşlarında iken Arafat Dağında ücret karşılığında bazı kişilerin develerini güttüğünü,

Resulullah’ı vefatının ardından Hz. Ali’nin yıkadığını, cenaze namazını Hz. Ebubekir’in kıldırdığını,

İslam’ın ilk şehidinin Hz. Sümeyye, ardından da eşi Yasir olduğunu,

Resulullah’ın ayrı ayrı zamanlarda iki kızı ile evlenmiş olduğu için kendisine “Zinnureyn” (iki nur sahibi) lakabı verilen, Habeşistan’a yapılan ilk hicrete iştirak eden, İslam’ın üçüncü halifesi, vahiy kâtipliği yaptığı gibi 146 hadis rivayet etmiş olan ve Kur’an okurken şehit edilen, kendisinden meleklerin dahi hayâ ettiği sahabenin Hz. Osman olduğunu,

İslam tarihinin kendisine şehitlerin efendisi dediği, “Esedullah” (Allah’ın Aslanı) lakaplı Resulullah’ın amcası olan, Uhud savaşında Hindin emri ile Vahşi isimli kölenin attığı mızrakla şehit olan karnı yarılıp kalbi çıkarılan büyük sahabenin Hz. Hamza olduğunu,

Resulullah’ın ona kedileri çok sevdiği için “kedilerin babası” ismini verdiği kendisinden en çok hadis rivayet eden sahabenin Ebu Hureyre olduğunu,

Biliyor muydunuz?

Hazırlayan: Betül Muslu- İlknur Yurdakul

 

İslâm’a hizmet amacıyla hazırlanan Aşıkane Dergisi, iman ve tasavvuf bilgilerini aşkla kaleme alan, Uşşaki Vakfı tarafından yayımlanan bir Uşşaki Vakfı Kültür eseridir. Aşıkane Dergisi’nde yayımlanan yazıların telif hakkı yine Aşıkane Dergisi’ne aittir. Derginin imtiyaz sahibi, Uşşaki Vakfı’dır. Bakınız: www.ussaki.com,www.ussaki.org.tr