Âşıkâne Dergisi

İnanç, Düşünce ve Fikir Dünyasına Âşıkâne Bir Bakış

asikane logo, aşıkane, aşıkane dergisi, dergi, uşşaki, uşşaki vakfı

Okumak
Hayatı Anlamak
Kendini Tanımaktır

Gönül Dünyanızda

ve kütüphanenizde bize de yer açar mısınız?

Görüşlerinizi

ve yazılarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Âşıkâne Dergisi

Pir Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşaki Asitanesi'nden

Süzülen ilmin âşıkâne sunumuyla oluşan bir eserdir. Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Âsitânesi hizmet ehli ile kendi alanlarında uzman kişilerin kaleminden akan ilim demetini okuyucularına sunar.

Pir Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşaki Vakfı

Tarafından telif hakkı takip edilen; güzel ahlak, tasavvuf, tarîkat ve îman hakîkatlerinin detaylı işlenerek okuyucularına en doğru bilgiyi sunan bir tasavvuf dergisidir. 

Pir Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşaki Tarikatı

Şeyhi Muhammed Hikmet Önem (Dağlıhâfız) Efendi tarafından belirlenen konu başlıklarının hakîkat noktasından ele alınarak işlendiği; okuyucusuna en sağlam kaynaklardan ilim sunan bir dergidir.

Fikir Dünyanızı Aydınlatacak

Yazı ve Görseller ile

İslâm sancağı ile îmân rotasında ilerlerken,
aşka âşık gönül evlerinize geldik. Karanlığın gölgesini kaldırıp Âşıkâne bir kavrayışla, Kur’ân’ı rehber edinip sizi size katmaya geldik. Kim miyiz biz? Aşka gönül vermiş aşkın bir seyyâh.. Ya da kâğıt görünümünde sırra âyân bir ayna. Velhâsıl Âşıkâneyiz vesselam…

Fırtınanın orta yerinde kendini bulmaktır Aşk,
Asıl aşk ise Hakk’a yakın olmaktır,
Yanmaktır ateşi nârında, kül olup, savrulmaktır,
Şimdi savrulmaktayım, Âşıkâne bir edâyla,
Aşka âşık olmuş Âşıkâneyiz vesselâm.

0
Yıl
0
Sayı
0
Yazar

Âşıkâne Dergisi

Uşşâkî Âsitânesi'nden Süzülen Kültür Eseridir

Aşıkane Dergisi’nde yayımlanan yazıların telif hakkı yine Aşıkane Dergisi’ne aittir.

Derginin imtiyaz sahibi, Uşşaki Vakfı’dır.

Aşkın penceresinden sunulan bu bilgi hüzmesinin her türlü yasal işlemleri  Uşşaki Vakfı tarafından takip edilmektedir.

Bakınız: Uşşâkî Vakfı

İslâm’a hizmet amacıyla hazırlanan Âşıkâne Dergisi; İslâm, îman ve tasavvuf bilgilerini aşkın penceresinden sunan bir eserdir. 

 

Bakınız: Uşşâkî Âsitânesi

Son Yazılarımız

2011/01 - Yüzünü O'na (s.a.v.) Çevir
Âşıkâne Dergisi

Miraç: “O Söylediyse Doğrudur.”

Rasûlullah (s.a.v.) hicretten bir sene önce Nübüvvet’in 12. yılında Recep ayının 27. gecesi Pazartesi günü Mirac’a çıktı. Hak Teâlâ şöyle buyurdu; “Kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’dan kendisine bazı ayetlerimizi

Daha Fazla Oku »
2019/40 - Haram Aylar
Âşıkâne Dergisi

Vefâtının 1. Yılında Sıddîk Nâcî Efendi

Mürşid-i Kâmil Sıddık Nâci Eren Uşşâkî (k.s.) Hazretleri, Uşşâkî Tarikatının yetiştirdiği asrın müceddididir. Âlim ve kâmil, ilmin kaynağı, asrın allâmesi, zamanın kutbu, gavs-ı â’zam, şeri’at, tarîkat, hakîkat ve mâ’rifet ilimleri

Daha Fazla Oku »
2019/40 - Haram Aylar
Âşıkâne Dergisi

Ahmed-el Bedevî Hazretleri

Aktab-ı Erbaa’dan (Dört Kutub) birisidir. (Abdülkâdir Geylânî, Ahmet-er Rifaî, Ahmed-el Bedevî ve İbrâhim Dussukî) Mısır’daki evliyânın büyüklerinden olup, hem şerif hem seyyiddir. Yâni Peygamber Efendimizin mübârek torunları Hasan ve Hüseyin’in

Daha Fazla Oku »

Sayılarımız​

Sayılarımız​

Tüm sayılarımıza ulaşmak için bize yazın
>>