Sıddîkâne Çıkılan Hak Yolda Nice Hikmetli Yıllara...

Âşıkâne Dergisi

İnanç, Düşünce ve Fikir Dünyasına Âşıkâne Bir Bakış

asikane logo, aşıkane, aşıkane dergisi, dergi, uşşaki, uşşaki vakfı

Okumak
Hayatı Anlamak
Kendini Tanımaktır

Gönül Dünyanızda

ve kütüphanenizde bize de yer açar mısınız?

Görüşlerinizi

ve yazılarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Fikir Dünyanızı Aydınlatacak

Yazı ve Görseller ile

İslâm sancağı ile îmân rotasında ilerlerken,
aşka âşık gönül evlerinize geldik. Karanlığın gölgesini kaldırıp Âşıkâne bir kavrayışla, Kur’ân’ı rehber edinip sizi size katmaya geldik. Kim miyiz biz? Aşka gönül vermiş aşkın bir seyyâh.. Ya da kâğıt görünümünde sırra âyân bir ayna. Velhâsıl Âşıkâneyiz vesselam…

Fırtınanın orta yerinde kendini bulmaktır Aşk,
Asıl aşk ise Hakk’a yakın olmaktır,
Yanmaktır ateşi nârında, kül olup, savrulmaktır,
Şimdi savrulmaktayım, Âşıkâne bir edâyla,
Aşka âşık olmuş Âşıkâneyiz vesselâm.

0
Yıl
0
Sayı
0
Yazar

Yazılarımızdan

2011/01 - Yüzünü O'na (s.a.v.) Çevir
Âşıkâne Dergisi

Peygamberimizi Anlatan Âyeti Kerimeler

Seni sadece bütün kâinata rahmet olarak göndermişizdir. (Enbiyâ, 107) Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil

Daha Fazla Oku »
2018/38 - Tasavvuf
Muhammed Hikmet Önem (Dağlıhâfız)

Günümüzde Tasavvuf Ehli

       Günümüzde tasavvufa bakış ve tasavvuf anlayışı çok değişik bir hal aldı. Zîra insanlar tasavvufu anlamak yerine ona geçici bir arzu ile diledikleri bir anlam yüklemeye çalışıyorlar.  

Daha Fazla Oku »
2018/37 - İcâzet
Muhammed Hikmet Önem (Dağlıhâfız)

İcâzet

       İcâzet, lügat mânâsıyla cevaz kelimesinden mastar olup, bir şeyi uygun ve mâkûl görmek, izin, ruhsat, müsaade/destur vermek anlamına gelir. İcâzetname ise; Arapça-Farsça bir terkip olup, Ulûm-ı Diniye’de

Daha Fazla Oku »
2018/36 - Tefrika
Muhammed Hikmet Önem (Dağlıhâfız)

Tefrika

       Tefrika büyük bir hastalık ve bir belâ olduğu için bu hastalığı çok iyi tahlîl ve teşhîs etmek gerekir. Tefrika”, ‘feraka’fiilinden gelmektedir. Bu fiilin masdarı olan ‘fark’, ayrışmayı

Daha Fazla Oku »

Âşıkâne için ne dediler?

Âşıkâne okumak, nice alimlerin eserlerini tamamlayıp tasavvufla ilgili ilmî konuların hepsini öğrenmek demektir.
Muhammed Hikmet Önem
Genel Yayın Yönetmeni
... bekleniyor ...
Mustafa Akgül
Emekli İstanbul Başvaizi - Yazar
Âşıkâne dergimiz Sıddık Naci Eren Efendi Hazretlerinin müsaadesiyle başlamıştı. Onun; "Evladım güzel yapınız." sözleri bizlere mihenk olmuştu. Ziyaretimize gelir bizlere destek olurdu. Dergimizin kalbi olan orta sayfasındaki yazılarıyla okuyucularımızı aydınlatıyordu. Başlayalı sekiz yıl bitti. Artık bayrağı genç arkadaşlarımız Onun gösterdiği yolda taşıyacak .
Faruk Bilal
Âşıkâne Editörü
... Bekleniyor ...
.....
............
KAPAT